Nabór

Informujemy, iż złożenie

POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, w terminie do 14.04.2020 jest warunkiem przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

W.W dokument prosimy składać mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA

Zarządzenie wójta w sprawie terminów rekrutacji na rok 2020/21