Dyżur w wakacje

 

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie dzieci, których karty wpłynęły w terminie, zostały przyjęte do przedszkola, na czas dyżuru.

OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU w miesiącu lipcu 2019

Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 7.00 do 16.30 dziennie, od poniedziałku do piątku. Bezpłatnie od 8.00 – 13.00.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego, w którym dzieci kończą 6 lat wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłata za posiłki stanowi iloczyn dziennej stawki zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w kwocie 4,00 słownie: cztery złote i ilości dni obecności dziecka w przedszkolu.

Miesięczna wysokość opłaty wyżywienie stanowi iloczyn stawki za wyżywienie. Zgłoszenie nieobecności dnia poprzedniego upoważnia przedszkole do nienaliczania opłaty za żywienie dziecka w kolejnym i następnych dniach

Karta zgłoszenia na lipiec 2019 POBIERZ

Karta zgłoszenia do edycji na lipiec 2019 POBIERZ

TERMIN REKRUTACJI DO 14.06.2019

OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC LIPIEC 2019 DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE INFORMACJI O PŁATNOŚCIACH dostępnej w systemie iprzedszkole

Procedury korzystania z systemu iPrzedszkole dostępne tu POBIERZ

Indrukcja obsługi panelu iRodzica POBIERZ

DO 10 kolejnego miesiąca

NA KONTO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU

97 8907 1063 2008 7000 1861 0001

LUB w kancelarii