iDziennik

Progman iDziennik posiada pełną funkcjonalność tradycyjnego dziennika i zgodność z wymogami Rozporządzenia MEN, w zakresie prowadzenia elektronicznej formy dziennika lekcyjnego w szkołach (między innymi: oceny, obecności, frekwencja).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku, program zapewnia rodzicom bezpłatny dostęp do informacji w nim zawartych, co zdecydowanie usprawnia komunikację pomiędzy szkołą a rodzicami. Progman iDziennik zapewnia pełną funkcjonalność systemu, zarówno w miejscu pracy jak i na komputerze prywatnym (po uprzednim zalogowaniu się), a także w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego.

Korzyści dla Ucznia/Rodzica:

Bezpłatny dostęp do informacji w nim zawartych (brak opłat za korzystanie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
  • Pełna i aktualna informacja - bieżące monitorowanie ocen, uwag i frekwencji 
  • Możliwość reagowania na nieprawidłowości w nauce, postawie oraz zachowaniu, dzięki mechanizmom zapewniającym bezpośrednią komunikację na linii: szkoła-dom
  • Uzyskanie bieżących informacji w zakresie planu zajęć i ewentualnych zmianach, planowanych sprawdzianach, wycieczkach, czy też ważnych wydarzeniach szkolnych
     
    Jak korzystać z panelu rodzica/ucznia POBIERZ

Wejście iDziennik