Podręczniki

Wykaz podręczników do zakupu: POBIERZ

Zakup podręczników do języka mniejszości niemieckiej ustalany będzie indywidualnie w klasach.

Zakup podręczników do religii w przedszkolu ustalany będzie w grupach.