Samorząd uczniowski

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/19:

Jan Fila - przewodniczący

Anna Ciecior - z-ca przewodniczącego

Jessica Kojder - sekretarz

Damian Czech - członek

Wiktoria Piontek - członek